TYGIEL

Tygiel – ogólnopolskie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Elblągu. Ukazuje się od 1991 roku. Założycielem pisma i pierwszym, długoletnim redaktorem naczelnym był Ryszard Tomczyk[1], następnie pismem kierował Zbigniew Tomasz Szmurło. Obecnie redaktorem naczelnym jest Janusz Wrocławski. 

Do tej pory ukazało się 75 numerów pisma. Tygiel jest czasopismem niezależnym – obecnie utrzymuje się z dotacji oraz dobrowolnych wpłat. Przez pewien czas był wspierany finansowo przez Urząd Miejski w Elblągu. Jest uznawany za jedyne w regionie elbląskim pismo społeczno-kulturalne

W ciągu 24 lat istnienia na łamach pisma gościło ponad 150 autorów. Z pismem stale współpracują m.in.: Ryszard Tomczyk, Mieczysław Lenckowski, Lech Brywczyński, Dariusz Tomasz LebiodaLech Lele Przychodzki. Na łamach pisma gościli tacy twórcy jak: Ernest BryllZdzisław AntolskiBeata Patrycja KlaryAleksander NawrockiKrystyna RodowskaJan Tulikks. Stefan Ewertowski

Tygiel - kwartalnik kulturalny

Częstotliwość

Wydawca

Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów SEKA

Pierwszy numer

1991

Redaktor Naczelny

Janusz Wrocławski

ADRES

ul. Piaskowa 6; 82-300 Elbląg

Działalność pozawydawnicza

Salonik Tygla

 

Cykliczne spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Henryka Nitschmanna

Pierwsza edycja w roku 2014.

Nie przegap naszych najnowszych artykułów